VN Newspaper

Gari nói gì sau "ồn ào" nghi vấn phim Thiên Thần Hộ Mệnh đạo nhái tiểu thuyết của mình?