VN Newspaper

Phó chủ tịch IBC Group, Chủ tịch Chapter BTC Group Trần Trọng (Mr Why) tham gia buổi họp cùng ban điều hành IBC Group