VN Newspaper

Sau báo Mỹ, Gari lại bất ngờ được phỏng vấn bởi tạp chí nổi tiếng của Canada